Ovde možete pogledati slike rudnika, proizvodnje, i razne reference.


Rudnik Visočica

Fasade objekata

Proizvodni pogon

Eksponati u kamenu

Kamen sam po sebi ništa ne znači ako se ne poštuje i ne voli.

Upravo to je posao zaposlenih u Kompaniji „Šišković”.