Početna

 


Preduzeće “Šišković” se bavi obradom kamena u svim njenim fazama, od najjednostavnijih do najsloženijih. Dakle, bavimo se svim onim što se dešava od majdana do najsloženijeg finalnog proizvoda.


Preduzeće raspolaže najsavremenijom opremom i koristi najnovije tehnologije obrade kamena.


Preduzeće “Šišković” se razvija brzo. Trenutni kapacitet je 120.000 kvadratnih metara kamena na godišnjem nivou.

Organizovano po zahtijevima savremene proizvodnje i menadžmenta, uklapa se u sve svjetske standarde u svojoj branši, tako da bez ikakvih teškoća svoje proizvode uspješno plasira na tržišta Zapada.

Preduzeće je locirano u Danilovgradu, gdje se nalazi i majdan. U Trebinju takođe ima značajne kapacitete u okviru preduzeća doo Dragan Šišković.


Preduzeće “Šišković” uvijek radi na novim programima i tehnologijama odgovarajući na izazove svjetskog i domaćeg tržišta.


Kompanija Šišković zadovoljava ISO i OHSAS standarde.